Nedir.Org *
admin

Beyit Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Beyit iki mısradan meydana gelen nazım parçası. Batı edebiyatında beyite kuple denir. Divan şiirinin temel nazım birimidir. Aynı ölçüde ve anlamca birbiriyle ilgili yakın iki dizeden oluşur. Divan edebiyatında nazım birimi sayılan beyit, aynı vezinde olan ve birbiri peşinden gelen iki mısradır. Çoklukla anlamın tamamlandığı bir bölüm Beyitin bir nâzım birimi olarak kabul edilmesi yüzünden, divan edebiyatı şiirlerinde konu birliği pek az görülür. Divan şairinin bütün düşüncesi, beyitleri meydana getirecek kafiyelerle ikişer mısra söyleyebilmekti. Divan edebiyatındaki bu şiir anlayışı, bizde "Edebiyat-ı Cedide" ile değişmeye başlamıştır. Anlamın bir beyitte tamamlanmasının şart olmadığı sonraki beyitte, hattâ daha sonraki beyitlere geçebileceği hakkındaki örnekler, bu edebiyat akımı ile edebiyatımızda gelişmiştir. Böylece, bir nâzım şeklinde konu birliğine önem verilmesi yoluna geçilebilmiştir.
 
Beyit, kafiyeli iki mısradan meydana gelirse "beyt-i musarra", bir gazelin en seçme beyti olursa "beyt-ül gazel" bir kasidenin en güzel beyti olursa "beyt-ül kaside", içinde şairin adının ya da mahlasının bulunduğu beyitse "tac taç beyit" bir kasidenin ya da gazelin ilk beyiti "matla" son beyti ise "makta" adını alır.

Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası.[1]
(Geniş anlamiyle) Çift dizeli olarak düzenlenen bir koşuğun her dize çifti.[2]
(Dar anlamiyle) Tara anlam veren ve iki dizeden meydana gelen koşuk.[2]

Beyit Örneği

Şeyh Galip’e ait olan aşağıdaki gazel, 5 beyitten meydana gelmiştir.
Döktü omuzdan poşu saçağını
 Açtı gönüller deli bayrağını
Ay yenisi gökte ne Ülker satar
 Değmeyicek kestiği tırnağını
Gözceğizim boyamak ister benim
 Al boyanıp kan ile dudağını
Saldı gönül illerine âfeti
 Kurdu göz ırmağına otağını
Vermedi bir kimseye Gâlib geçit
 Kanda çevirdiyse söz ırmağını

Beyitin Sözlük Anlamı

1. Ev
2. Mana bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası
3. Divan şiirinde iki mısralık nazım birimidir. Divan Şiirinde ise iki mısralık (mısra:'Kapı' manasındaki karşılık gelir) nazım birimlerine denir.
Örnek:
Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü
Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng- sâre düştü

Kaynaklar

1.^ Güncel Türkçe Sözlük
2.^ a b BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

Sponsorlu Bağlantılar

Beyit Resimleri

 • 0
  Beyit Nedir Örnekleri 2 yıl önce

  Beyit Nedir Örnekleri

Beyit Sunumları

Beyit Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Beyit Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Beyit Nedir?
  Ev
  Cümle 1: Beybabanın bezik oynayışı da pek alengirlidir. - S. Birsel


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Beyit Nedir Örnekleri
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin